Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Program ochrony czynnej stanowisk obuwika pospolitego „Cypripedium calceolus” na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

BENEFICJENT: Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

TYTUŁ: Program ochrony czynnej stanowisk obuwika pospolitego „Cypripedium calceolus” na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

OPIS: Na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka znajduje się kilka stanowisk storczyka obuwika pospolitego. Każde z nich liczy sobie po kilka osobników. Wbrew swojej nazwie obuwik należy obecnie do osobliwości florystycznych i objęty jest ścisłą ochroną. Projekt ochrony tej populacji jest pierwszym tego rodzaju w nadleśnictwie i przewiduje następujące zadania:

  • szczegółową inwentaryzację stanowisk obuwika na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka
  • poprawienie warunków świetlnych na stanowiskach obuwika (usuwanie młodych buków z naturalnych odnowień, gdyż powodują one znaczne zacienienie dna lasu i zagłuszenie roślin runa, w tym – światłolubnych obuwików)
  • monitoring efektów podejmowanych działań
  • badania genetyczne
  • wypracowanie zestawu dobrych praktyk dla ochrony stanowisk obuwika w lasach użytkowanych gospodarczo

GATUNKI CHRONIONE: obuwik pospolity

ZASIĘG: Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka – woj. dolnośląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 196 062,00 zł, w tym: 135 490,00 zł dofinansowania z UE