Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Powrót rysia do północno-zachodniej Polski

BENEFICJENT: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

TYTUŁ: Powrót rysia do północno-zachodniej Polski          

OPIS: Projekt zakłada przywrócenie rysia w północno-zachodniej Polsce oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju populacji. Działania realizowane w projekcie obejmą m.in:

  • naukowy nadzór merytoryczny: szczegółowe wyznaczenie obszarów optymalnych do reintrodukcji rysia,
  • budowę zagród do hodowli, adaptacji i aklimatyzacji,
  • utworzenie Zespołu Terenowego (ZT) – grupy pracowników, która będzie fachowo opiekować się rysiami oraz monitorować postęp projektu,
  • wsiedlenie 42 osobników rysia.

GATUNKI CHRONIONE: ryś

ZASIĘG: woj. zachodniopomorskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 590 485,22 zł, w tym 3 002 328 zł dofinansowania z UE