Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Uroczysko  

TYTUŁ: Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną

OPIS: Projekt posłuży poprawie stanu siedlisk niektórych typów torfowisk oraz widnych lasów, a także stanu populacji zagrożonych gatunków roślin związanych z tego typu siedliskami przez zahamowanie zmian sukcesyjnych, a na siedliskach bagiennych – także przez poprawę warunków wodnych. Planowane są następujące zabiegi ochronne:

  • Miejscowe usunięcie podszytu zacieniającego dno lasu lub trwałe zmniejszenie zwarcia podszytu, a także miejscowe wykaszanie ekspansywnych bylin połączone z usuwaniem biomasy.
  • Miejscowe usunięcie podszytu, a następnie miejscowe ręczne usuwanie krzewinek i bylin oraz zdejmowanie nadkładowej warstwy próchnicy w celu odsłonięcia nagiej gleby, połączone z usuwaniem biomasy.
  • Usuwanie drzewostanu brzozowego, powodującego silne przesuszanie podłoża w wyniku transpiracji.

Projekt będzie realizowany w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska.

GATUNKI I  SIEDLISKA CHRONIONE: leniec bezpodkwiatkowy, sasanka otwarta, dzwonecznik wonny, arnika górska, widlicz cyprysowy; ciepłolubne dąbrowy, bory i lasy bagienne

ZASIĘG: woj. podlaskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 370 400 zł, w tym 1 164 840 zł dofinansowania z UE