Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Budowa ścieżki dydaktycznej „Czahary” w Poleskim Parku Narodowym chroniącej torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane

BENEFICJENT: Poleski Park Narodowy

TYTUŁ: Budowa ścieżki dydaktycznej „Czahary” w Poleskim Parku Narodowym chroniącej torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane 

OPIS: Bagno Bubnów obejmuje tereny unikatowe pod względem florystycznym i faunistycznym. Jego szczególną osobliwością jest wodniczka. Niekorzystnym zjawiskiem w tym rejonie jest coraz większa presja turystów powodująca wydeptywanie roślinności i niepokojenie zwierząt. Projekt zakłada ograniczenie niekontrolowanej presji turystów na znajdujące się tu torfowisko niskie przy jednoczesnej ochronie gatunków występujących na tym obszarze dzięki budowie ścieżki dydaktycznej „Czahary”.

Budowa drewnianej kładki, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (punkty widokowe, toalety) umożliwi właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego i pozwoli na ograniczenie antropopresji. Ścieżka została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

GATUNKI CHRONIONE: wodniczka, kulik wielki, bekas kszyk, błotniak stawowy, żuraw, uszatka błotna, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, żaba moczarowa, żaba trawna, ropucha szara, kłoć wiechowata, kukułka krwista

ZASIĘG: Poleski Park Narodowy – woj. lubelskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 882 127,91 zł, w tym 749 808,72 zł dofinansowania z UE