Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno-turystycznej

BENEFICJENT: Park Narodowy „Ujście Warty”

TYTUŁ: Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno-turystycznej

OPIS: Celem strategicznym przedsięwzięcia jest ochrona ptaków wodno-błotnych, występujących w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki przyrodniczej „Ptasim szlakiem”, która jest trasą o największym natężeniu ruchu turystycznego w parku.

Sposobem na osiągnięcie celu będzie przekierowanie ruchu turystycznego na tereny mniej obciążone, objęte ochroną krajobrazową lub znajdujące się na obrzeżach parku. W ramach projektu powstanie  ścieżka spacerowa oraz wieża widokowa.

GATUNKI CHRONIONE: bocian czarny, bocian biały, łabędź krzykliwy, bielik, batalion, rybitwa rzeczna, łęczak, świstun, batalion, ostrygojad, rybitwa białowąsa, ohar, płaskonos, łabędź niemy, śmieszka, rycyk, pliszka żółta, zausznik, kwokacz, krwawodziób, czajka

ZASIĘG: Park Narodowy „Ujście Warty” – woj. lubuskie

WARTOŚĆ: 706 140 zł, w tym 600 219,00 zł dofinansowania z UE