Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB 200007

BENEFICJENT: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  

TYTUŁ: Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB 200007                                 

OPIS: Głównym celem projektu jest zachowanie dobrego stanu ochrony populacji ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi poprzez optymalne kształtowanie siedlisk za pomocą wypasu.

Planowane prace polegać będą na zachowaniu i przywracaniu wypasu na powierzchni 279 ha, w tym budowa odpowiedniej infrastruktury: remont i budowa ogrodzeń, budowa wiat, odłowni, wodopojów, brodów, naprawa dróg – dojazdów do pastwisk oraz zapewnienie odpowiedniej liczby zwierząt do prowadzenia ekstensywnego wypasu.

GATUNKI CHRONIONE: dubelt, derkacz, błotniak stawowy, rycyk, kropiatka, krwawodziób, czajka, batalion

ZASIĘG: Dolina Górnej Narwi – woj. podlaskie

WARTOŚĆ: 3 679 869 zł, w tym 3 127 888,65 zł dofinansowania z UE