Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007

BENEFICJENT: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty                                  

OPIS: Projekt ma na celu odbudowę i ochronę populacji łososia atlantyckiego oraz minoga rzecznego w wybranych dopływach Parsęty poprzez:

  • Budowę tarlisk na rzekach: Dębnica (1 miejsce), Liśnica (3 miejsca) i Mogilica (2 miejsca).
  • Aktywną ochronę tarlisk polegającą na patrolowaniu dorzecza przez 2 dodatkowych strażników rybackich. Pomoże to w ograniczeniu kłusownictwa, które nasila się w okresie tarła łososia. W ramach tego działania przewidziany jest również zakup samochodu patrolowego oraz fotopułapek.
  • Wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego poprzez zarybienia.
  • Monitoring wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzecznego. W tym celu smolty i narybek łososia atlantyckiego będą znakowane elektronicznymi, nieinwazyjnymi znaczkami PIT, które pozwalają na śledzenie ryb przez wiele lat.

GATUNKI CHRONIONE: łosoś atlantycki i minóg rzeczny

ZASIĘG: woj. zachodniopomorskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 779 508,68 zł, w tym 2 362 582,37 zł dofinansowania z UE