Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych

BENEFICJENT: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

TYTUŁ: Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych                       

OPIS: Projekt polega na czynnej ochronie różnorodności biologicznej siedlisk podmokłych wschodniej Polski przez restytucję populacji rzadkich gatunków wierzb charakterystycznych dla ekosystemów torfowiskowych.

Głównym celem jest utworzenie nowych i zasilenie istniejących populacji gatunków: wierzby lapońskiej (Salix lapponum), wierzby borówkolistnej (S. myrtilloides) na stanowiskach gwarantujących ich prawidłowe funkcjonowanie.

Projekt zakłada zabezpieczenie zasobów genowych ww. gatunków ex situ poprzez ich rozmnażanie i utrzymywanie matecznika w kulturach in vitro.

Dodatkowym zadaniem projektu jest zwiększanie świadomości społeczeństwa przez edukację ekologiczną opartą na prezentacji metod ochrony czynnej zagrożonych gatunków roślin.

GATUNKI CHRONIONE: wierzba lapońska, wierzba borówkolistna

ZASIĘG: Poleski Park Narodowy – woj. lubelskie, Puszcza Knyszyńska – woj. podlaskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 780 065,40 zł, w tym 663 055,59 zł dofinansowania z UE