Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno

BENEFICJENT: Narwiański Park Narodowy

TYTUŁ: Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno

OPIS: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącej kładki edukacyjnej – dostrzegalnia ornitologiczna wraz z infrastrukturą turystyczną.

W rezultacie przewiduje się zmniejszenie presji na gatunki ptaków poprzez ograniczanie dostępu do ich ostoi oraz utrzymanie właściwego ukierunkowania ruchu turystycznego między miejscowościami Waniewo i Śliwno.

W ramach projektu powstaną dwie dostrzegalnie ornitologiczne, a także trzy przejścia dla zwierząt.

GATUNKI CHRONIONE: bąk, bączek, kropiatka, podróżniczek, wodniczka

ZASIĘG: Narwiański Park Narodowy – woj. podlaskie

WARTOŚĆ: 3 630 175,39 zł, w tym 2 519 783,81 zł dofinansowania z UE