Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Rewitalizacja nawierzchni ścieżek celem zmniejszenia presji ruchu turystycznego na siedliska przyrodnicze rezerwatu Łężczok

BENEFICJENT: Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

TYTUŁ: Rewitalizacja nawierzchni ścieżek celem zmniejszenia presji ruchu turystycznego na siedliska przyrodnicze rezerwatu Łężczok

OPIS: Projekt przewiduje rewitalizację ścieżek na terenie rezerwatu Łężczok przyczyniająca się do lepszej ochrony siedlisk przyrodniczych. Rewitalizacja nawierzchni ścieżek przeznaczonych do ruchu turystycznego pieszego i rowerowego przyczyni się do jego skanalizowania i ukierunkowania, a tym samym do zmniejszenia presji, jaką wywierają turyści na siedliska przyrodnicze.

SIEDLISKA CHRONIONE:

  • grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
  • łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
  • łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
  • ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże

ZASIĘG: Rezerwat Łężczok – woj. śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 521 186,39 zł, w tym 428 894,18 zł dofinansowania z UE