Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona obszarów sieci Natura 2000 w Nadleśnictwie Przemków w latach 2017-2019

BENEFICJENT: Nadleśnictwo Przemków

TYTUŁ: Ochrona obszarów sieci Natura 2000 w Nadleśnictwie Przemków w latach 2017-2019

OPIS: Kluczowe działania zaplanowane w projekcie to:

  • Odtwarzanie siedliska suchych wrzosowisk poprzez usuwanie roślinności drzewiastej.
  • Zmniejszenie presji na zasoby leśne, w tym gatunki i siedliska obszarów sieci Natura 2000 poprzez utworzenie i modernizację miejsc postoju pojazdów.
  • Edukacja społeczeństwa poprzez ustawienie tablic promujących walory przyrodnicze  Nadleśnictwa Przemków.
  • Zakup sprzętu służącego m.in. do uzyskania i przetwarzania danych przestrzennych podczas wyznaczania i monitoringu postępu prac.

GATUNKI CHRONIONE: cietrzew, wilk, lelek, jelonek rogacz

ZASIĘG: Nadleśnictwo Przemków – woj. dolnośląskie, woj. lubuskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 741 470,04 zł, w tym 540 385,80 zł dofinansowania z UE