Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

„Cervus – witaj w Naturze!” Ochrona obszarów Natura 2000 w Nadleśnictwie Bytnica

BENEFICJENT: Nadleśnictwo Bytnica

TYTUŁ: „Cervus – witaj w Naturze!” Ochrona obszarów Natura 2000 w Nadleśnictwie Bytnica

OPIS: Projekt obejmuje ochronę siedlisk jelonka rogacza i wilka poprzez działania przyrodnicze i ukierunkowanie ruchu turystycznego. Projekt zlokalizowany będzie w granicach nadleśnictwa i na terenie 3 obszarów Natura 2000: Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach, Dolina Pliszki oraz Lasy Dobrosułowskie.

Ochrona jelonka rogacza w projekcie będzie polegała na utworzeniu nowych alei dębowych łączących 3 wymienione obszary Natura 2000.

W przypadku ochrony wilka planowane jest ograniczenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystów w obszarze Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie w celu zachowania spokoju w ostoi wilka poprzez skanalizowanie i uporządkowanie ruchu turystycznego w połączeniu z działaniami edukacyjnymi. W tym celu zostanie wybudowana wieża widokowa, plac turystyczno-rekreacyjny, ścieżka dydaktyczna oraz zamontowana zostanie kamera „on-line”.

GATUNKI CHRONIONE: jelonek rogacz, wilk

ZASIĘG: Nadleśnictwo Bytnica – woj. lubuskie

WARTOŚĆ: 747 380 zł, w tym 635 273 zł dofinansowania z UE