Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach

BENEFICJENT: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID Warszawa Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska  

TYTUŁ: Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach

OPIS: Celem projektu jest utrzymanie i poprawa stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części Karpat jako miejsc występowania zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Zakres projektu obejmuje:

  1. Prowadzenie zabiegów ochrony czynnej – wykaszanie ręczne i prowadzenie ekstensywnego wypasu owiec.
  2. Monitoring przyrodniczy siedlisk i ptaków jako skuteczne i sprawdzone narzędzia czynnej ochrony przyrody, w celu zapewnienia trwałości efektu ekologicznego.
  3. Działania edukacyjno-informacyjne, w tym promocja dobrych praktyk pasterskich.
  4. Zwiększenie świadomości lokalnych społeczności, w szczególności władz samorządowych, co do roli i znaczenia różnorodności biologicznej terenów górskich, w celu ich pełniejszego zaangażowania w jej ochronę.

GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE: murawy bliźniczkowe, górskie łąki konietlicowe, 13 gatunków ptaków – cietrzew, czajka, derkacz, bocian czarny, orlik krzykliwy, orzeł przedni, puchacz, sóweczka, puszczyk uralski, gąsiorek, siwerniak, świergotek łąkowy, drozd obrożny

ZASIĘG: woj. małopolskie, woj. śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 258 375,45 zł, w tym 2 769 619,13 zł dofinansowania z UE