Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym

BENEFICJENT: Kampinoski Park Narodowy

TYTUŁ: Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym 

OPIS: Projekt obejmuje bezleśny obszar wschodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie planowane jest przeprowadzenie rozbiórki pozostałości obiektów budowlanych z zachowaniem ich części podziemnej oraz bunkra wkomponowanego w wydmy. Wjazd do bunkra zostanie zamurowany, pozostawione zostaną natomiast szczeliny, które służyć będą nietoperzom i innym małym zwierzętom. W zamkniętej w ten sposób przestrzeni powstanie doskonałe miejsce przebywania dla kolonii nietoperzy.

Na całym obszarze, także w miejscach po wyburzonych budynkach, planowana jest rekultywacja mająca na celu przywrócenie optymalnych warunków rozwoju muraw napiaskowych. Większa część terenu zostanie pokryta warstwą rzecznego piasku, na którym, po odpowiednim przygotowaniu podłoża, wysiewane i nasadzane będą rośliny murawowe.

Przez zrenaturyzowany teren poprowadzona zostanie ścieżka spacerowa wyposażona w kładkę i tablice informacyjne.

GATUNKI CHRONIONE: 7 gatunków nietoperzy, w tym mopek i nocek duży

ZASIĘG: Kampinoski Park Narodowy (wschodnia część parku) – woj. mazowieckie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 451 895,87 zł, w tym 2 079 093,08 zł dofinansowania z UE