Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym

BENEFICJENT: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk           

TYTUŁ: Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym

OPIS: Najważniejszą częścią projektu są prace terenowe na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego obejmujące inwentaryzację stanowisk cennych gatunków roślin, ich systematyczne monitorowanie i wsiedlanie roślin przygotowanych w hodowlach laboratoryjnych i ogrodowych.

GATUNKI CHRONIONE: starzec cienisty (Senecio umbrosus), głodek karyntyjski (Draba siliquosa), sasanka słowacka (Pulsatilla slavica)

ZASIĘG: Tatrzański Park Narodowy – woj. małopolskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 833 765,82 zł, w tym 676 430 zł dofinansowania z UE