Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa – obszar Natura 2000 Forty Nyskie – poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego

BENEFICJENT: Gmina Nysa

TYTUŁ: Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa – obszar Natura 2000 Forty Nyskie – poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego

OPIS: Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszarze Natura 2000 Forty Nyskie. Jego cel stanowi wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody polegające mi.in na:

  • kanalizacji ruchu turystycznego poprzez wytyczenie ścieżki pieszo-rowerowej
  • montażu krat i drzwi w celu odseparowania od turystów gatunku mopka 1308 (Barbastella barbastellus) hibernującego w korytarzach Fortu Prusy

GATUNKI CHRONIONE: grąd środkowoeuropejski, grąd subkontynentalny, mopek (Barbastella barbastellus)

ZASIĘG: Gmina Nysa – woj. opolskie

WARTOŚĆ: 2 626 643,98 zł, w tym 2 232 647,38 zł dofinansowania z UE