Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000 poprzez budowę małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej

BENEFICJENT: Gmina Mosina

TYTUŁ: Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000 poprzez budowę małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej

OPIS: Projekt będzie polegał na:

  • rozwoju infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo,
  • zwiększeniem uporządkowania ruchu turystycznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
  • zapobieganiu dzikiemu wydeptywaniu ścieżek przez turystów dzięki przekierowywaniu ruchu turystycznego,
  • zmniejszeniu presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków (omijanie głównych stanowisk siedlisk gatunków chronionych),
  • podnoszeniu poziomu wiedzy społeczeństwa na temat ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.

GATUNKI CHRONIONE: mopek zachodni, bóbr europejski, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, grążel żółty, grzybienie białe, ramienica delikatna, ramienica omszona, kukułka krwista, kocanki piaskowe, pływacz zwyczajny, krynicznica tępa            

ZASIĘG: Gmina Mosina – woj. wielkopolskie

WARTOŚĆ: 1 324 937,14 zł, w tym 1 126 196,56 zł dofinansowania z UE