Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich

BENEFICJENT: Gmina Hrubieszów

TYTUŁ: Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich

OPIS: Celem głównym projektu jest ochrona gatunków i siedlisk użytku ekologicznego „Błonia Nadbużańskie” poprzez kanalizację ruchu turystycznego i czynną ochronę najcenniejszych zasobów.

W projekcie przewidziano wypas i wykaszanie muraw kserotermicznych na dwóch stanowiskach oraz skanalizowanie ruchu turystycznego na obszarze użytku m.in. poprzez odtworzenie elementów ścieżki historyczno-przyrodniczej „Królewski Kąt” i utworzenie punktu widokowego.

GATUNKI CHRONIONE: żmijowiec czerwony, błotniak łąkowy, brodziec piskliwy, zimorodek

ZASIĘG: Błonia Nadbużańskie – woj. lubelskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 983 792 zł, w tym 836 223 zł dofinansowania z UE