Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa

BENEFICJENT: Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty

TYTUŁ: Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa

OPIS: Projekt polega na utworzeniu systemu bezpiecznych lęgowisk zapewniających udaną inkubację i wyprowadzenie potomstwa przez minimum 4 gatunki: ostrygojady, rybitwy białoczelne, rybitwy rzeczne i rybitwy czarne. Pośrednio na projekcie zyskają również inne, gniazdujące w sąsiedztwie gatunki.

Zostanie zrealizowany na ośmiu obszarach rozciągniętych wzdłuż koryta Odry. Zakres techniczny projektu:

  1. „Pływające wyspy”: montaż trzech, imitujących naturalne wyspy, dużych platform pływających (jako lęgowisk rybitw rzecznych i ostrygojadów).
  2. Montaż 120 trzcinowych mat pływających dla rybitw bagiennych.
  3. Odtwarzanie mokradeł - zabagnianie łąk.
  4. „Bagna są piękne”: akcja edukacyjna budująca świadomość wartości nadodrzańskich mokradeł.

GATUNKI CHRONIONE: ostrygojad, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna

ZASIĘG: obszar wzdłuż koryta Odry od gminy Cybinka w woj. lubuskim do gminy Cedynia w woj. zachodniopomorskim

WARTOŚĆ: 2 427 268,84 zł, w tym 2 063 172,84 zł dofinansowania z UE