Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach

BENEFICJENT: Fundacja Albatros

TYTUŁ: Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach

OPIS: Projekt będzie polegał na prowadzeniu ośrodków rehabilitacji zwierząt. Główne cele to:

  • ochrona ex-situ gatunków zagrożonych,
  • wzrost odsetka zwierząt zwracanych naturze spośród pacjentów ośrodków rehabilitacji zwierząt w regionie Warmii i Mazur,
  • wsparcie merytoryczne kadry ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce,
  • integracja i wymiana doświadczeń, rozwój współpracy z ośrodkami rehabilitacji zwierząt  Europy i świata,
  • wzrost świadomości społecznej w dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej – cykl dokumentalny o działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt.

GATUNKI CHRONIONE: 120 gatunków chronionych

ZASIĘG: woj. warmińsko-mazurskie

WARTOŚĆ: 2 884 700,50 zł, w tym 2 437 545 zł dofinansowania z UE