Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski

BENEFICJENT: Polska Adakemia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie  

TYTUŁ: FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 

OPIS: Projekt kompleksowo integruje działania ochrony gatunkowej w miejscu i poza miejscem naturalnego występowania rzadkich i zagrożonych roślin w Polsce. W związku z faktem, że znaczna część tych gatunków występuje na nielicznych, niekiedy pojedynczych stanowiskach w postaci populacji o niskich liczebnościach niekorzystne zmiany w strukturze genetycznej takich populacji są istotnym zagrożeniem dla ich trwania.

W projekcie przewidziano następujące działania:

  1. Zachowanie różnorodności genetycznej 31 gatunków poprzez długoterminowe zabezpieczenie ich nasion w kriogenicznych warunkach ex situ i utworzenie ich banku nasion.
  2. Utworzenie podstaw monitoringu, oceny i rozpoznania różnorodności genetycznej populacji gatunków objętych projektem poprzez utworzenie banku DNA ich genotypów.
  3. Zwiększenie liczebności i liczby populacji 8 gatunków na łącznie 13 stanowiskach.
  4. poprawa stanu 2 typów siedlisk przyrodniczych: ciepłolubne dąbrowy na obszarze Natura 2000 Puszcza Kampinoska oraz grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego na obszarze NATURA 2000 Łabunie i NATURA 2000 Uroczyska Lasów Strzeleckich.

GATUNKI CHRONIONE: dzwonecznik wonny, seler błotny, ostnica Jana, ciemiężyca czarna, goździk siny, dzwonek syberyjski, turzyca wczesna, zawilec wielkokwiatowy

ZASIĘG: woj. mazowieckie, woj. lubelskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 025 547,67 zł, w tym 5 121 715,52 zł dofinansowania z UE