Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego

BENEFICJENT: Drawieński Park Narodowy   

TYTUŁ: Ochrona ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego

OPIS: Celem projektu jest:

  • Utrzymanie/poprawa stanu 4 siedlisk wodnych i siedlisk gatunków chronionych.
  • Likwidowanie zagrożeń ze strony gatunków obcego pochodzenia.
  • Określenie stanu zachowania 4 siedlisk wodnych i 2 gatunków zwierząt poprzez realizowanie monitoringu przyrodniczego.
  • Ocena wpływu podejmowanych działań na przedmioty ochrony.

GATUNKI CHRONIONE: zimorodek, zatoczek łamliwy

ZASIĘG: Drawieński Park Narodowy – woj. zachodniopomorskie

WARTOŚĆ: 1 438 802 zł, w tym 1 222 981,70 zł dofinansowania z UE