Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017-2018

BENEFICJENT: Poleski Park Narodowy

TYTUŁ: Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017-2018        

OPIS: Celem zasadniczym projektu jest zachowanie i przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w latach 2017-2018.

W projekcie zaplanowano utrzymanie optymalnych stosunków wodnych na terenie parku oraz zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony siedlisk łąkowych (44,70 ha), torfowiskowych (124,53 ha), wrzosowisk, muraw napiaskowych i zbiorowisk synantropijnych (6,43 ha) poprzez usuwanie drzew i krzewów na łącznej powierzchni 175,66 ha. W zakres projektu wchodzą również remonty istniejących urządzeń wodnych, koszenie grobli zarybienia.

GATUNKI CHRONIONE: obuwnik pospolity, kosaciec syberyjski, storczyk kukawka, buławnik czerwony, miodownik melisowaty, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, wierzba lapońska i borówkolistna

ZASIĘG: Poleski Park Narodowy – woj. lubelskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 449 800 zł, w tym 382 330 zł dofinansowania z UE