Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Babiogórskie ścieżki

BENEFICJENT: Gmina Zawoja                                                                                   

OPIS: Projekt pozwoli na ochronę unikatowych walorów Babiogórskiego Parku Narodowego, zwłaszcza cennych siedlisk piętra alpejskiego występujących na Babiej Górze, stanowiących obszary Natura 2000. Powstanie strefy rekreacyjnej oraz nowej ścieżki edukacyjnej położonej poza granicami parku skutkować będzie stworzeniem alternatywnych tras do uprawiania turystyki. Wpłynie to na ograniczenie ruchu turystycznego, nie przez jego limitowanie, ale jego częściowe przekierowanie. Przedsięwzięcie obejmować będzie założenie ścieżki edukacyjnej w Zawoi Czatoży, jej oznakowanie i budowę parkingu. W początkowej części ścieżki powstanie kompleks rekreacyjno-edukacyjny z placem zabaw, zadaszoną wiatą połączoną z niewielką sceną oraz zaadoptowanym na cele edukacyjne fragmentem lasu.

GATUNKI I SIEDLISKA CHRONIONE: gatunki i siedliska objęte ochroną na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego

ZASIĘG: Zawoja – woj. małopolskie i śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 550 000 zł, w tym 2 167 500 zł dofinansowania z UE