Leśne Place Zabaw

Inicjatywa i realizacja: Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”

Planowany okres realizacji projektu: 2023 – 2025 r.

 

Lasy Państwowe realizują projekt rozwojowy pod nazwą „Leśne Place Zabaw”, w ramach którego do końca 2025 r. w każdym nadleśnictwie w Polsce będzie funkcjonował obiekt zabawowo-rekreacyjny. Tym samym powstaną nowe obiekty, a istniejące place zabaw zostaną dostosowane do wypracowanych w ramach projektu wspólnych założeń.

Nadrzędnym celem projektu jest uatrakcyjnienie wolnego czasu spędzanego w naturalnym środowisku leśnym poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do rekreacji dla dzieci. Dodatkowym celem jest umożliwienie korzystania w zabawie z szeroko rozumianego bogactwa środowiska leśnego oraz czerpania w ten sposób wiedzy oraz zdobywania doświadczeń i umiejętności.

Cel główny będzie realizowany przez szereg pomniejszych celów, w tym w szczególności:

  • Rozwijanie aktywności społeczności lokalnych;
  • Wspomaganie rozwoju psychofizycznego oraz psychomotorycznego;
  • Zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez towarzyszące działania edukacyjne – montaż tablic edukacyjnych oraz informacyjnych;
  • Wzrost atrakcyjności leśnych ścieżek przyrodniczych, edukacyjnych oraz izb edukacji leśnej;
  • Wzrost jakości życia społeczeństwa;
  • Wzrost integracji społeczności lokalnej;
  • Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej;
  • Poprawa estetyki zagospodarowywanych terenów.
  • Dodatkowym celem projektu LPZ jest skuteczne realizowanie społecznych funkcji lasu, w tym również zapewnienie możliwości korzystania z powstałej infrastruktury osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wdrożenie rozwiązań pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż oświetlenia, stacji ładowania rowerów elektrycznych i telefonów dostarczanej z paneli fotowoltaicznych.

Leśne place zabaw będą powstawały na terenach leśnych w sąsiedztwie ścieżek dydaktycznych oraz obiektów związanych z edukacją leśną. Wyposażenie obiektów będą stanowiły zarówno urządzenia zabawowe, jak również gimnastyczne, edukacyjne oraz rekreacyjne. Projekt zakłada, że leśne place zabaw będą przyjazne osobom ze szczególnymi potrzebami, dla których zostanie zaprojektowana część urządzeń.

Projekt jest odpowiedzią na stale rosnące zainteresowanie społeczeństwa odpoczynkiem na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Tereny leśne posiadają ogromny potencjał do organizacji miejsc aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz aktywności fizycznej. Zwiększa się świadomość społeczna na temat pozytywnego wpływu ruchu na świeżym powietrzu na zdrowie człowieka. W związku z rosnącym potrzebami w tym zakresie PGL LP uruchomiło projekt budowy leśnych placów zabaw na terenie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.