Wydawca treści Wydawca treści

Aktualizacja listy rankingowej po procedurze odwoławczej

Ministerstwo Środowiska zatwierdziło aktualizację listy rankingowej projektów ocenionych w ramach naboru nr 2.4.1/2/2016 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zatwierdzone lista rankingowa projektów dotyczy podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 
Aktualizację listy rankingowej można pobrać z poniższego załącznika.