Wydawca treści Wydawca treści

Publikacja listy projektów przywróconych w ramach procedury odwoławczej w konkursie 2.4.1/1/2016

Aktualizacja 17 maja 2017 r.

Lista projektów przywróconych w ramach procedury odwoławczej w konkursie 2.4.1/1/2016: