Komunikaty Komunikaty

Komunikat 5/2018

Komunikat 5/2018

W sprawie podpisania przez Dyrektora Generalnego LP Zarządzenia nr 37 zmieniającego zarządzenia nr 3 z dnia 17 stycznia 2018r.
Komunikat 4/2018 Podsumowanie rozliczenia umów zawartych w 2017 r.

Komunikat 4/2018 Podsumowanie rozliczenia umów zawartych w 2017 r.

Podsumowanie rozliczenia umów dotyczących finansowania ze środków funduszu leśnego niektórych działań w parkach narodowych w 2017 r.
Komunikat 3/2018

Komunikat 3/2018

22 parki narodowe złożyły wnioski o wsparcie ze środków funduszu leśnego w 2018 r.
Komunikat 2/2018 Ogłoszenie o naborze

Komunikat 2/2018 Ogłoszenie o naborze

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP) ogłasza nabór wniosków mających na celu sfinansowanie (współfinansowanie) ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań prowadzonych w parkach narodowych w 2018 r.
Komunikat 1/2018 W SPRAWIE PODPISANIA PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LP ZARZĄDZENIA NR 3

Komunikat 1/2018 W SPRAWIE PODPISANIA PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LP ZARZĄDZENIA NR 3

Dyrektor Generalny podpisał Zarządzenie nr 3 w sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych.
Komunikat 20/2017 Szkolenie w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Komunikat 20/2017 Szkolenie w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

19 września br. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się szkolenie dla przedstawicieli parków narodowych na temat rozliczenia umów o dofinansowanie z funduszu leśnego.
KOMUNIKAT 17/2017 W SPRAWIE AKTUALIZACJI TREŚCI WZORU ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO UMOWY

KOMUNIKAT 17/2017 W SPRAWIE AKTUALIZACJI TREŚCI WZORU ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO UMOWY

Informujemy, iż został zaktualizowany wzór załącznika nr 3 dotyczącego trwałości projektu.
KOMUNIKAT 16/2017 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PAKIETU DZIAŁAŃ DO OBJĘCIA FINANSOWANIEM

KOMUNIKAT 16/2017 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PAKIETU DZIAŁAŃ DO OBJĘCIA FINANSOWANIEM

Informujemy, iż w dniu 13.07.2017r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał Decyzję nr 188 w zakresie zatwierdzenia pakietu działań do objęcia finansowaniem ze środków związanych z funduszem leśnym w parkach narodowych w 2017 roku. Minister Środowiska nie wniósł uwag do ww. pakietu działań i propozycji podziału alokacji.
KOMUNIKAT 15/2017 W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW

KOMUNIKAT 15/2017 W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW

Parki narodowe złożyły wnioski o dofinansowanie na 2017 r.
Komunikat 14/2017 w sprawie spotkań konsultacyjnych z parkami narodowymi

Komunikat 14/2017 w sprawie spotkań konsultacyjnych z parkami narodowymi

Zakończyła się seria spotkań z parkami narodowymi w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków związanych z funduszem leśnym.
Komunikat 13/2017 w sprawie spotkania w DGLP

Komunikat 13/2017 w sprawie spotkania w DGLP

W DGLP odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków.
Komunikat 12/2017 - W sprawie podpisania przed Dyrektora Generalnego Zarządzenia nr 5

Komunikat 12/2017 - W sprawie podpisania przed Dyrektora Generalnego Zarządzenia nr 5

Dyrektor Generalny podpisał Zarządzenie nr 5 w sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych.
Komunikat 11/2016 - W sprawie sposobu obliczenia wysokości zaliczki.

Komunikat 11/2016 - W sprawie sposobu obliczenia wysokości zaliczki.

W sprawie sposobu obliczenia wysokości zaliczki.
Komunikat 10/2016 - W sprawie podpisania decyzji nr 459 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Komunikat 10/2016 - W sprawie podpisania decyzji nr 459 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Podpisano decyzję nr 459 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zatwierdzenia pakietu działań do objęcia finansowaniem z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, w parkach narodowych w 2016 roku.
Komunikat 9/2016 - W sprawie akceptacji przez Ministerstwo Środowiska pakietu działań objętych finansowaniem z funduszu leśnego.

Komunikat 9/2016 - W sprawie akceptacji przez Ministerstwo Środowiska pakietu działań objętych finansowaniem z funduszu leśnego.

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało pakiet działań objętych finansowaniem z funduszu leśnego.
Komunikat nr 7/2016 - W sprawie spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z reprezentantami rad naukowych parków narodowych.

Komunikat nr 7/2016 - W sprawie spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z reprezentantami rad naukowych parków narodowych.

Odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z reprezentantami rad naukowych parków narodowych.
— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 26 rezultatów.