Wydawca treści Wydawca treści

EWT

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w ramach których mogą aplikować jednostki LP:

 

PROGRAM: POLSKA – SŁOWACJA 2014-2020

Obszar wsparcia:

 • Polska: części województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego
 • Słowacja: Preszowski i Żyliński Kraj Samorządowy praz powiat Spisska Nova Ves (Koszycki Kraj)

Oś priorytetowa 1: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 • Cel szczegółowy: 1. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

PROGRAM: CZECHY – POLSKA 2014-2020

Obszar wsparcia:

 • Polska: części województwa dolnośląskiego i śląskiego oraz województwo opolskie
 • Czechy: 5 krajów - liberecki, hradecki, ołomuniecki, pardubicki i morawsko-śląski

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

 • Cel szczegółowy: 2.1 Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych

PROGRAM: BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020

Obszar wsparcia:

 • Polska: województwo lubuskie (podregiony: gorzowski i zielonogórski)
 • Niemcy: Brandenburgia (powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiβe oraz miasta wydzielone – Frankfurt (Oder) i Cottbus)

Oś priorytetowa I: Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego

 • Cel szczegółowy: 1. Wzrost atrakcyjności transgranicznego  wspólnego  dziedzictwa naturalnego i kulturowego
 • Cel szczegółowy: 2. Wspólna  stabilizacja  i  poprawa  stanu  naturalnych  podstaw egzystencji

PROGRAM: POLSKA – SAKSONIA 2014-2020

Obszar wsparcia:

 • Polska: województwo dolnośląskie (podregion jeleniogórski) oraz województwo lubuskie (powiat żarski)
 • Niemcy: Saksonia (powiaty Görlitz i Bautzen)

Oś priorytetowa I: Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe 

 • Cel szczegółowy: 1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego

PROGRAM: MEKLEMBURGIA – POMORZE PRZEDNIE/ BRANDENBURGIA/ POLSKA 2014-2020

Obszar wsparcia:

 • Polska: województwo zachodniopomorskie (podregiony: koszaliński, szczecinecko-pyrzycki, szczeciński, Miasto Szczecin)
 • Niemcy:  Brandenburgia (powiaty Barnim, Uckermark i Märkisch-Oderland), Meklemburgia Pomorze-Przednie (powiaty Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Mecklenburgische Seenplatte)

Oś priorytetowa I: Nauka i kultura

 • Cel szczegółowy: 1. Wzrost atrakcyjności  wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego
 • Cel szczegółowy: 2. Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności

PROGRAM: POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020

Obszar wsparcia:

 • Program obejmuje nadmorskie regiony 5 państw członkowskich UE: Danii, Litwy, Niemiec (Meklemburgii-Pomorza Przedniego), Polski i Szwecji.
 • W Polsce obejmuje następujące regiony: koszaliński, stargardzki, elbląski, słupski, trójmiejski, gdański, szczeciński oraz miasto Szczecin.

Oś priorytetowa II: Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału w obszarze południowego Bałtyku dla zrównoważonego rozwoju sektora morskiego

 • Cel szczegółowy: 2.1 Zwiększony rozwój zasobów przyrodniczych i kulturowych  Południowego Bałtyku jako obszaru turystycznego

PROGRAM: LITWA - POLSKA 2014-2020

Obszar wsparcia:

 • Polska: podregion ełcki, suwalski i białostocki
 • Litwa: okręg olicki, mariampolski, kownieński, tauroski i wileński (z wyjątkiem miasta Wilno)

Oś priorytetowa I: Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami

 • Cel szczegółowy: Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania  dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym

PROGRAM: REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020

Obszar wsparcia:

 • Państwa UE: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec
 • Państwa spoza UE: Norwegia, Białoruś Rosja (wybrane regiony)

Oś priorytetowa 2: Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

 • Cel szczegółowy: 2.2 Energia odnawialna

PROGRAM: EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020

Obszar wsparcia:

 • Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Niemiec, wybrane regiony Włoch

Oś priorytetowa 3: Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej

 • Cel szczegółowy: 3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego
 • Cel szczegółowy: 3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa kulturowego

 

Szczegółowe informacje:

PROGRAM TREŚĆ PROGRAMU STRONA PROGRAMU
Polska-Słowacja 2014-2020 https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/polska-slowacja-2014-2020/  https://pl.plsk.eu/
Czechy-Polska 2014-2020 https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/czechy-polska-2014-2020/  http://pl.cz-pl.eu/
Brandenburgia-Polska 2014-2020 https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/brandenburgia-polska-2014-2020/  http://interregva-bb-pl.eu/pl/
Polska-Saksonia 2014-2020 https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/polska-saksonia-2014-2020/  https://www.cpe.gov.pl/163,o-programie
Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska 2014-2020 https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/meklemburgia-pomorze-przednie-brandenburgia-polska-2014-2020/ http://interreg5a.info/index.php/pl/
Południowy Bałtyk 2014-2020 https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/poludniowy-baltyk-2014-2020/ http://2014-2020.southbaltic.eu/index/
Litwa - Polska 2014-2020 https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/litwa-polska-2014-2020/  http://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html
Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/region-morza-baltyckiego-2014-2020/ http://www.interreg-baltic.eu/home.html
Europa Środkowa 2014-2020 http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/program-wspolpracy-interreg-europa-srodkowa/ https://europasrodkowa.gov.pl/interregce