Asset Publisher Asset Publisher

Zasięg realizacji projektu

Zasięg realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)"

 

Mapa 1. Jednostki LP realizujące projekt w 2017 r. i 2018 r.