Asset Publisher Asset Publisher

Strefa po zalogowaniu

W 'strefie po zalogowaniu'

dostępne są wszystkie najważniejsze

- informacje

- dokumenty

- i pliki

niezbędne do prawidłowej realizacji projektu

"Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

 

 

UWAGA!

Nie należy udostępniać zamieszczonych dokumentów lub/i danych osobom niezatrudnionym w PGL LP