Asset Publisher Asset Publisher

Zaktualizowana lista rankingowa konkursu 2.4.1/1/2018

Została zatwierdzona zaktualizowana lista rankingowa projektów ocenionych w ramach naboru nr 2.4.1/1/2018 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zatwierdzone lista rankingowa projektów dotyczy podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Listę rankingową można pobrać z poniższego załącznika.


Web Content Display Web Content Display