Asset Publisher Asset Publisher

Lista projektów wybranych do dofinansowania konkursu nr 2.4.1/1/2018 - część I, II i III

Ministerstwo Środowiska 23 stycznia 2019 r. (część 1 i 2) oraz 25 października 2019 r. (część 3) zatwierdziło listę projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach naboru nr 2.4.1/1/2018 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna . Jednocześnie ze względu na złożoność projektów pozostających w ocenie i wynikającą z tego potrzebę wydłużenia terminu oceny merytorycznej II stopnia zmieniono harmonogram konkursu

Zatwierdzona lista projektów wybranych do dofinansowania dotyczy podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Listy można pobrać z poniższego załączników.


Web Content Display Web Content Display