Asset Publisher Asset Publisher

KONKURS 2.4.1/1/2016 - ZATWIERDZONE PROJEKTY III CZĘŚĆ

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało trzecią część listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.4.1/1/2016 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zatwierdzone projekty dotyczą podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 
Listę można pobrać z poniższego załącznika.
 

Web Content Display Web Content Display