Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs 2.4.1/1/2016 - zatwierdzone projekty II część

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało drugą część listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.4.1/1/2016 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zatwierdzone projekty dotyczą podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 
Listę można pobrać z poniższego załącznika.

 


Web Content Display Web Content Display