Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs 2.4.1/1/2016 - zatwierdzone projekty

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało pierwszą część listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.4.1/1/2016 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Zatwierdzone projekty dotyczą podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 
Listę można pobrać z poniższego załącznika. 

Web Content Display Web Content Display