Asset Publisher Asset Publisher

Akceptacja listy rankingowej w naborze POIS.2.4.2/1/2017

Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listę rankingową projektów ocenionych w ramach naboru nr 2.4.2/1/2017 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zatwierdzona lista rankingowa projektów dotyczy podtypu 2.4.2a Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu POIiŚ 2014-2020.

Listę rankingową można pobrać z poniższego załącznika.

 

Resources to get


Web Content Display Web Content Display