Asset Publisher Asset Publisher

Ruszą prace ochrony siedlisk w Małych Pieninach

Leśnicy z Nadleśnictwa Krościenko (RDLP w Krakowie) rozpoczynają prace z zakresu zadań ochronnych w rezerwatach „Biała Woda” oraz „Wąwóz Homole”. Potrwają one do 10 grudnia.

Wszystkie prace w rezerwatach oraz na obszarze Natura 2000 Małe Pieniny prowadzone są w celu poprawy stanu ochrony niektórych siedlisk, np. zarośli jałowca na murawach nawapiennych czy też torfowisk zasadowych, a także poprawy warunków dla roślin zagrożonych wyginięciem np. pszonaka pienińskiego, objętego w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.

Podczas zaplanowanych prac zostaną usunięte niektóre krzewy i drzewa, głównie świerka, tarniny, jesionu czy jaworu. Wszystkie działania zostały określone w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Małe Pieniny.

Prace w rezerwacie „Biała Woda” rozpoczną się już 24 października, natomiast te w Wąwozie Homole ruszą w listopadzie. W rezerwacie „Biała Woda” mogą wystąpić utrudnienia dla turystów na niektórych odcinkach szlaku. Natomiast podczas zabiegów w Wąwozie Homole istnieje ryzyko spadania kamieni na szlak, dlatego rezerwat od poniedziałku do piątku będzie zamknięty dla turystów.

Działania prowadzone są w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”, współfinansowanego ze środków UE.

 

Źródło tekstu: www.kroscienko.krakow.lasy.gov.pl

Fot. pszonak pieniński, autor: Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0

Pozostałe zdjęcia: Anna Krasoń