Asset Publisher Asset Publisher

Czahary - ścieżka nad bagnami

Tak wygląda ścieżka dydaktyczna "Czahary" prowadząca przez Bagno Bubnów - największe torfowisko Poleskiego Parku Narodowego - z perspektywy żurawi i wodniczek.

Szlak ma 6,5 km długości, co równa się ponad 2 godzinom przyjemnego spaceru wśród mokradeł, wilgotnych łąk trzęślicowych i rozlewisk. Wybudowano go, żeby uporządkować ruch turystyczny, zapobiec zadeptywaniu cennych siedlisk i chronić przyrodę, jednocześnie udostępniając to piękne miejsce zwiedzającym.

Ścieżka "Czahary" to pierwszy w PPN szlak przebiegający przez Bagno Bubnów. Dzięki drewnianym kładkom możemy poznać niedostępne zazwyczaj torfowiska. Na trasie przygotowano wiele udogodnień: wieże i platformy widokowe, mijanki oraz wiaty turystyczne. W jednym z miejsc znajduje się stanowisko wodniczki - maleńkiego (12 g!) ptaka z rodziny trzciniaków, który jest najmniejszym migrującym ptakiem Europy.

Ciekawsze gatunki zwierząt, które można zaobserwować ze szlaku: łoś, żuraw, wodniczka, przeplatka aurinia (motyl), kszyk, kulik wielki, jeleń szlachetny, żaba moczarowa. 

Cała infrastruktura (także ta mała, turystyczna), która budowana jest ze środków UE, musi spełniać zasady uniwersalnego projektowania. Dzięki temu dziś ten fragment Poleskiego Parku Narodowego jest dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami.

Ścieżka powstała w ramach tego projektu.