Wydawca treści Wydawca treści

RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś prioryretowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Działanie 3.3  Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym

 • Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
  i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne
 • Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
  i sektorze mieszkaniowym – ZIT WROF
 • Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
  i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ
 • Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
  i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

 • Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne
 • Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WROF
 • Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ
 • Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW

Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Oś priorytetowa 4 - Środowisko i Zasoby

Działanie 4.4  Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

 • Poddziałanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne
 • Poddziałanie 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WROF
 • Poddziałanie 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ
 • Poddziałanie 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AW