Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe - szkolenie z nowelizacji Pzp

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu:

Przeprowadzenie 2-dniowego zamkniętego szkolenia online dla pracowników CKPŚ z nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych.

Oferta powinna być przesłana do: 13.11.2020 r. do końca dnia za pośrednictwem narzędzia: https://platformazakupowa.pl/pn/ckps

Pełny opis zamówienia oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej w załącznikach.


Zapytanie ofertowe - obsługa kserokopiarek

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu:

Świadczenie kompleksowej obsługi 5 szt. kserokopiarki Sharp przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oferta powinna być przesłana do: 12.11.2020 r. do godz. 23:59 za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ckps

Pełny opis zamówienia oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej w załącznikach.


Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige