Asset Publisher Asset Publisher

OOŚ

OOŚ

Ważne pisma dotyczące zagadnień OOŚ w Projekcie:

Wyjaśnienia dot. konieczności ponownego wystąpienia z wnioskiem o wydanie DoŚU - kiedy wystąpić – pismo CKPŚ po odpowiedzi GDOŚ (zn.spr. JN/mm-pw/3652-2734/11, z dn. 13.10.2011r.)

Dokumentowanie procesu oceny wpływu na środowisko, pismo CKPŚ  z dn. 17.08.2011r. (zn.spr. JN/mm/3652-2169/11).

Zmiana rozporządzenia OOŚ, pismo CKPŚ z dn. 25.11.2010r. (zn.spr. JN/pw/3652-2520/10).

Zalecenie ponownego rozpoczęcia procedury środowiskowej w przypadku obiektów dużego ryzyka,  pismo DGLP z dn. 09.05.2011r. (zn.spr. ZF-364-1-42/11).

Przypomnienie o konieczności uzyskiwania załącznika 1B oraz o procedurze ooś stosowanej w projekcie, pismo CKPŚ z dn. 17.08.2011r. (zn.spr. JN/mm/3652-2169/2011)

Pismo GDOŚ do RDOŚ w sprawie wydawania załącznika 1B

Wniosek o wydanie Załącznika 1b - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000