Asset Publisher Asset Publisher

Projekt PPOŻ ciągle rośnie

Po raz drugi Lasy Państwowe rozszerzają zakres i zasięg projektu ochrony przeciwpożarowej, współfinansowanego ze środków UE. Do udziału w przedsięwzięciu, którego realizację wydłużono do 2021 r., włączonych zostało 21 nowych nadleśnictw.

Aktualnie projekt obejmuje 166 jednostek LP w całej Polsce, a jego budżet zwiększył się o 19 mln zł i wynosi obecnie ponad 73 mln zł. Na kwotę tę składa się dotacja UE oraz środki własne Lasów Państwowych. – Utrzymanie systemu przeciwpożarowego na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe kosztuje rocznie ok. 85 mln zł. Niezbędne są stałe nakłady inwestycyjne, takie jak budowa lub remonty wież obserwacyjnych czy wyposażenie nadleśnictw w sprzęt do monitorowania podlegających im obszarów. Zapotrzebowanie w terenie jest bardzo duże, dlatego zależało nam, żeby maksymalnie wykorzystać dostępne jeszcze środki unijne. Stąd nasz wniosek do NFOŚiGW o rozszerzenie i dofinansowanie projektu – mówi Beata Grabska, zastępca dyrektora CKPŚ ds. projektów LP.   

Dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację istniejących (17 szt.) oraz budowę nowych dostrzegalni pożarowych (22 szt.). Inne ważne, planowane inwestycje to zakup sprzętu do lokalizowania pożarów oraz doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych, tzw. PAD-ów. Są to miejsca, z których monitoruje się zagrożenie pożarowe, zbiera informacje o zdarzeniach, wzywa straż pożarną oraz kieruje własne siły i środki na miejsca zdarzenia.   

Przez blisko 3 lata trwania projektu także leśna flota samochodów patrolowo-gaśniczych powiększyła się o 67 nowych aut. Ostatnie sztuki zostały odebrane wiosną, na początku sezonu pożarowego, który trwa w lasach od marca do października.

Przewidziane w projekcie działania, łącznie z działaniami związanymi z małą retencją wodną, które również realizują Lasy Państwowe, wpisują się w program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu. Niestety mają one coraz większy wpływ na zagrożenie pożarowe i ta tendencja będzie się utrzymywać. W Polsce ich przejawami są wzrost średnich temperatur, wydłużające się okresy bezdeszczowe oraz długotrwałe susze. W efekcie zwiększa się parowanie i suchość gleby w lasach, rośnie więc ryzyko pożaru.

W tym roku pogoda nie oszczędza lasów. Kwiecień był wyjątkowo suchy i zapisał się rekordową liczbą pożarów: lasy administrowane przez Lasy Państwowe płonęły w tym miesiącu aż 1249 razy, a ogień zniszczył niemal 620 ha drzewostanów. Leśnicy obawiają się, że po obecnych czerwcowych upałach sytuacja może się powtórzyć. Dlatego przed wyprawą do lasu warto sprawdzić aktualny stan zagrożenia pożarowego, np. na stronie: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

*******************

Więcej informacji o projekcie ochrony przeciwpożarowej znajduje się tutaj.