Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Wody

Przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Wody obchodzimy już od blisko 30 lat - w tym roku pod hasłem "Woda a zmiany klimatu"

Od 14 lat Lasy Państwowe prowadzą projekty na rzecz zwiększania małej retencji - obecnie w 160 nadleśnictwach w całej Polsce. Mają one znaczenie w kontekście zagrożeń związanych z nadmiarem wody lub - niestety znacznie częściej ostatnio - z jej brakiem. Stanowią one nasz wkład w proces adaptacji lasów do zmian klimatu.

Na obszarach nizinnych są to głównie nowe i odtworzone zbiorniki wodne niewielkich rozmiarów oraz zastawki i przetamowania zatrzymujące wodę w rowach czy kanałach.

W górach wiele działań polega na ochronie przed erozją, a także m.in. na usuwaniu barier dla organizmów wodnych na potokach, czemu służy np. budowa brodów i szerokich przepustów.

Do 2023 r. powstanie ponad 2200 obiektów - przede wszystkim magazynujących, piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ.

Choć większość środków na realizację tego przedsięwzięcia pozyskaliśmy z funduszy UE, to część kosztów Lasy Państwowe pokrywają również ze środków własnych.

Co i po co robią nadleśnictwa? Pokazujemy na infografice.