Asset Publisher Asset Publisher

Na ratunek rezerwatowi

Ruszyły prace przy jednym z ciekawszych zadań w projekcie małej retencji nizinnej – ograniczeniu odpływu wody z mokradeł położonych w rezerwacie Jeleniak-Mikuliny, w Nadleśnictwie Koszęcin.

Przypomnijmy, że rezerwat został utworzony z inicjatywy miejscowych leśników w 1957 roku „dla zachowania ze względów naukowych śródleśnego torfowiska z pierwotną roślinnością, będącego zarazem miejscem lęgowym żurawi”. Aktualnie jego powierzchnia (po powiększeniu w 2012 roku) wynosi ponad 120 ha. Od kilku lat obserwowane jest stałe obniżanie się poziomu wody w rezerwacie, spotęgowane brakiem opadów deszczu, bezśnieżnymi zimami, nieszczelnością grobli oraz wiekowego mnicha. W efekcie w ostatnich latach można było obserwować spektakularny okresowy brak wody, doprowadzający do całkowitego jego wysuszenia, co wpłynęło zdecydowanie negatywnie na występujące tam rośliny oraz zwierzęta. Jedynym ratunkiem dla rezerwatu jest maksymalne spowolnienie odpływu wódy oraz jej retencjonowanie, do czego przyczynią się zaplanowane do wykonania przez nadleśnictwo prace remontowe.

13 sierpnia podpisano umowę na roboty budowlane. Realizacja zaplanowanych prac jest strategicznie ważna dla zachowania celu, dla którego rezerwat został utworzony, a tym samym dla jego trwałości. Ich zakres obejmuje naprawę uszkodzonej grobli czołowej oraz budowę nowego urządzenia spustowo-piętrzącego, tzw. mnicha – silnie nadwyrężonych przez powódź w 2010 roku. Naprawione zostaną również tzw. przelewy burzowe, chroniące groblę przed rozmyciem w przypadku pojawienia się nadmiaru wód, spowodowanych obfitymi opadami deszczu. Wykonawca oczyści i wyprofiluje również rowy odprowadzające wodę wypływającą przez mnich oraz przelewy burzowe. Realizacja prac będzie odbywać się pod stałym nadzorem przyrodniczym.

W konsultowaniu dokumentacji projektowej nadleśnictwo wspierała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Procedury uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń wodnych i środowiskowych na terenach objętych reżimem ochronnym są wyjątkowo drobiazgowe i czasochłonne. Na pewno nie było łatwo, ale z pewnością było warto!

Zadanie będzie realizowane w ramach programu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

 

Zdjęcia: Jarosław Mielczarek

Tekst: Jarosław Mielczarek i Anna Krasoń