Asset Publisher Asset Publisher

29 mln zł na ochronę żubrów

30 maja br. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, którego beneficjentem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2023, a przyznane ze środków UE wsparcie wynosi prawie 29 mln zł.

W projekcie prowadzone będą działania o charakterze dobrych praktyk związane z całościową ochroną żubra w Polsce, który ma status gatunku zagrożonego według Czerwonej Listy IUCN. Ochroną zostaną objęte żyjące na wolności populacje: białowieska, knyszyńska, borecka, bieszczadzka, augustowska oraz drawska. Działania ochronne realizowane będą także w formie opieki nad już istniejącymi zagrodami: w Białowieży (BPN), Kobiórze, Niepołomicach, Gołuchowie i Mucznem. Projektodawcy przewidują również stworzenie zagrody w Nadleśnictwie Supraśl oraz kolejnej w zupełnie nowym miejscu.

Projekt swoim zasięgiem obejmie 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku oraz 5 kluczowych zagród hodowlanych. W celu ustabilizowania gatunku planuje się powiększanie jego zasięgu na obecnie zasiedlonych stanowiskach (np. w zachodniej części P. Knyszyńskiej czy na obszarze między puszczami Białowieską i Knyszyńską) oraz utworzenie nowych stad w Puszczy Rominckiej oraz Lasach Janowskich.

Najważniejszym efektem ekologicznym projektu będzie poprawa stanu zachowania żubra na obszarach Natura 2000, na których on już występuje oraz wsiedlenie żubrów w nowych lokalizacjach przy zachowaniu dbałości o minimalizację zagrożeń dla gatunku oraz potencjalnych konfliktów z gospodarką człowieka.

Projekt będzie stanowił kontynuację działań prowadzonych w ramach poprzednich projektów SGGW. Jego partnerami są Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych.