Wydawca treści Wydawca treści

Broszury tematyczne i publikacje książkowe

Wszystkie sowy naszych lasów - publikacja opracowana w ramach projektu pt. BUBOBORY w Lasach Państwowych  .  

Więcej informacji na stronie:www.cepl.sggw.pl

Ochrona pachnicy w Polsce. Propozycja programu działań - publikacja opracowana w ramach projektu pt. Drogi dla Natury - aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej.

Więcej informacji na stronie: www.aleje.org.pl

Aleje - skarbnice przyrody. Praktyczny podręcznik ochrony alej i ich mieszkańców - publikacja opracowana w ramach projektu pt. Drogi dla Natury - aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej.

Książka stanowi kompendium wiedzy o alejach jako siedliskach przyrody i korytarzach ekologicznych oraz o ich chronionych mieszkańcach. Jest przeznaczona dla urzędników samorządów i zarządów dróg oraz przyrodników i wszystkich, którym leży na sercu los drzew i którzy pragną je kompetentnie chronić. Autorami książki są wysokiej klasy specjaliści – pracownicy naukowi posiadający praktyczne doświadczenie w ochronie przyrody, a także praktycy.

Więcej informacji na stronie: www.aleje.org.pl

Natura 2000 a rozwój lokalny – poradnik opracowany w ramach projektu pt. Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim - program edukacji przyrodniczej.

Publikacja zawiera wskazówki, dotyczące prowadzenia inwestycji na terenach Sieci Natura 2000.

Więcej informacji na stronie: www.naturalnie.info.pl

Natura 2000 naturalnie się opłaca– informator opracowany w ramach projektu pt. Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim - program edukacji przyrodniczej.

Informator przybliża tematykę funkcjonowania Sieci Natura 2000 i zawiera wskazówki jak kształtować ruch turystyczny, rozwijać ekoturystykę i produkty lokalne na tych terenach.

Więcej informacji na stronie: www.naturalnie.info.pl

WILK. ŻUBR. BÓBR. Kampania na rzecz ograniczania szkód - publikacja opracowana w ramach projektu pt. Kampania na rzecz ograniczenia szkód wyrządzonych przez zwierzęta prawnie chronione (żubr, wilk, bóbr)na obszarze Zielonych Płuc Polski.

Więcej informacji na stronie: www.fzpp.pl

Zwierzęta i drogi - Ochrona zwierząt przy drogach szybkiego ruchu w Polsce- publikacja opracowana w ramach projektu pt. Edukacja grup zawodowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w celu minimalizacji wpływu inwestycji liniowych na przyrodę.

Publikacja zawiera informacje dotyczące wpływu inwestycji drogowych na zwierzęta, obszary siedliskowe i korytarze ekologiczne, przedstawia metody unikania i łagodzenia ekologicznych skutków oddziaływania dróg na zwierzęta, zawiera mapę rozmieszczenia sieci korytarzy ekologicznych w Polsce oraz główne obszary konfliktowe pomiędzy drogami i korytarzami ekologicznymi.

Więcej informacji na stronie: www.pracownia.org.pl

Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000 - praktyczny poradnik opracowany w ramach projektu pt. Ekointerwencje – zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 2000.

Poradnik zawiera podstawy prawne i praktyczne wskazówki dotyczące społecznego zaangażowania w sytuacji zagrożenia lub szkody w środowisku ostoi Natura 2000.

Więcej informacji na stronie: www.otop.org.pl

Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz- publikacja opracowana w ramach projektu pt. Ekointerwencje – zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 2000.

Książka przybliża najważniejsze wyroki Trybunału i opinie rzecznika generalnego w sprawach dotyczących ostoi Natura 2000 z różnych krajów Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: www.otop.org.pl

Podręcznik dla animatorów przyrodniczych opracowany w ramach projektu pt. Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych.

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dla animatorów jak prowadzić lokalną kampanię edukacyjną.

Więcej informacji na stronie: www.otop.org.pl

Przewodnik po obszarach Natura 2000- opracowany w ramach projektu pt. Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych.

Więcej informacji na stronie: www.otop.org.pl