Aktualności Aktualności

Z widokiem na Ujście Warty

Mała infrastruktura turystyczna w parkach narodowych godzi funkcje ochronne z turystycznymi i społecznymi. Zapraszamy do odwiedzenia nowej ścieżki i wieży widokowej w Parku Narodowym „Ujście Warty”.

Rosnąca popularność parków narodowych wśród turystów cieszy, ale ma też swoje ciemne strony. Nie inaczej jest i w PN „Ujście Warty”. Są miejsca, w których zarówno chłonność, jak i pojemność turystyczna zbliżają się okazjonalnie do maksymalnych wartości i zwykle dzieje się to w maju, czyli w najbardziej wrażliwym dla ptaków okresie (sezon lęgowy). Najpopularniejszą trasę „Ptasim Szlakiem”, przebiegającą przez najcenniejsze przyrodniczo części parku, wybiera ponad 20% odwiedzających (20218 r.). 

Dlatego ważne jest rozpraszanie ruchu turystycznego poprzez udostępnianie nowych, alternatywnych tras i elementów infrastruktury. My polecamy nową ścieżkę spacerową „Torfianka” z małą wieżą widokową oraz odwiedzenie dużej wieży widokowej na Czarnowskiej Górce, które park wybudował w ramach jednego z koordynowanych przez nas projektów.

„Torfianka” nie jest bardzo długa (ok. 1,1 km), ale łączy inne ważne szlaki – Wał Północny z Bobrową Drogą. „Mała” wieża widokowa, ulokowana przy tej ścieżce, jest pierwszym wyniesieniem, które umożliwiło obserwowanie krajobrazu Polderu Północnego, przebywających tu jeleni, saren i dzików, a także posłuchanie zamieszkujących go ptaków np. derkaczy, podróżniczków, czajek, dziwonii czy wodników.

Wieża widokowa na Czarnowskiej Górce (ok. 16 m) to z kolei najwyższy punkt obserwacyjny w parku. Co z niej zobaczycie? Przede wszystkim poranne wyloty gęsi i żurawi, gromadzących się w parku w czasie migracji.

Nowy obiekt zastąpił stojącą tu poprzednio wieżę, rozebraną z powodu pogarszających się parametrów technicznych. Styl, w jakim ją wybudowano, nawiązuje do istniejącego wcześniej na tych terenach budownictwa szachulcowego. Z pewnych źródeł wiemy, że wieża wraz z placem sprawnościowo-edukacyjnym stała się jednym z najchętniej odwiedzanych tutaj miejscJ

**********************************************************************************************************

Opisana infrastruktura turystyczna w Parku Narodowym "Ujście Warty" powstała w ramach tego projektu.