Aktualności Aktualności

Sezon na sasanki

Pierwsze w tym roku sasanki otwarte pojawiły się właśnie w Nadleśnictwie Myszyniec (RDLP w Olsztynie). Dotychczas na terenie nadleśnictwa zinwentaryzowano 80 stanowisk sasanki, z czego aż 54 w granicach obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe.

Gatunek ten potrzebuje ochrony czynnej ze względu na nieliczną populację oraz specyficzne wymagania siedliskowe: dobre nasłonecznienie i odsłoniętą glebę. Najczęstsze prace pielęgnacyjne na stanowiskach sasanki to właśnie zdzieranie pokrywy gleby na płatach o wielkości 0,2-0,4 m2, co tworzy lepsze warunki do kiełkowania nasion. Inne zabiegi to punktowe usuwanie ocieniających stanowiska drzew i krzewów czy roślinności konkurencyjnej wobec sasanki, a także martwego drewna, które mogłoby nadmiernie użyźnić podłoże.

Siewki, które obsiały się na przygotowanych płatach w 2019 i 2020 r. zobaczymy dopiero po kilku latach. Ale wyniki monitoringu wskazują, że sasanka pozytywnie zareagowała na dotychczasowe prace pielęgnacyjne. Zwiększył się udział osobników kwitnących na poszczególnych stanowiskach. Odnotowano również większą liczbę pędów generatywnych w porównaniu do monitoringów z lat ubiegłych. Natomiast w Nadleśnictwie Żednia zaobserwowano pierwsze nowe osobniki.

Z uwagi na miejsca występowania (np. zręby, przydrożne rowy czy parkingi) sasanka otwarta jest łatwym celem dla amatorów ogrodnictwaL Mimo że gatunek ten figuruje na „Czerwonej liście roślin i grzybów Polski” oraz w „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin” zdarza się przekopywanie go przydomowych ogródków. Pomijając fakt, że jest to działanie nielegalne, niewiele osób wie, że zwyczajnie nie warto tego robić, ponieważ sasanka otwarta jest gatunkiem wrażliwym i wymagającym, więc próby przesadzania zazwyczaj kończą się fiaskiem.

Zabiegi ochronne na rzecz sasanki otwartej w projekcie ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w Lasach Państwowych realizuje 9 nadleśnictw na 4 obszarach Natura 2000, na łącznej powierzchni około 35 ha. Są to nadleśnictwa: Augustów, Knyszyn, Pomorze, Supraśl, Szczebra, Waliły, Żednia, Łomża i Myszyniec. Największe powierzchniowo obszary objęte działaniami położone są w Ostoi Augustowskiej i Ostoi Knyszyńskiej.