Aktualności Aktualności

Ratujemy torfowisko na Łopieniu

Ochroną i odtwarzaniem mokradeł Lasy Państwowe zajmują się nie tylko w inwestycjach z zakresu „małej retencji”. Również w projekcie ochrony gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 działamy na rzecz siedlisk związanych z wodą.

Jednym z nich jest torfowisko wysokie w Nadleśnictwie Limanowa, położone w obszarze Natura 2000 – Uroczysko Łopień. Miejsce to należy do jednych z najcenniejszych przyrodniczo w Beskidzie Wyspowym. Liczące ok. 40 ha uroczysko znane jest głównie ze swoich jaskiń, objętych ochroną ze względu na zimujące w nich nietoperze – podkowce i kilka gatunków nocków. Torfowisko zajmuje zaledwie 1% obszaru, ale i tak pozostaje przyrodniczym unikatem, bo tego typu tereny podmokłe to w górach raczej rzadkość. Poza tym większość torfowisk w Polsce (ponad 90%) to torfowiska niskie, podczas gdy wysokie i przejściowe stanowią zaledwie po kilka procent ogółu.  

Niestety w ostatnich latach stan torfowiska się pogorszył. Wskutek obniżenia poziomu wód siedlisko zaczęło wysychać i zarastać krzewiastymi wierzbami. Winna odpływu wody okazała się rynna erozyjna. Plan zadań ochronnych przewidywał jej zatamowanie za pomocą zastawek, jednak ich wybudowanie okazało się niemożliwe. Torfowisko położone jest na osuwisku, więc wprowadzenie tam jakiegokolwiek cięższego sprzętu byłoby zbyt niebezpieczne.

Ostatecznie planowane zastawki zastąpiły trzy przetamowania wykonane z lokalnego materiału – pni drzew przytwierdzonych klamrami i umocnionych ziemią. Proste przegrody mają tę zaletę, że dobrze komponują się krajobrazem, a co najważniejsze – spełniają swoją funkcję. Po większych opadach powyżej nich tworzą się spore zastoiska i znacznie więcej wody pozostaje w torfowisku. 3 lata wcześniej z mokradła usunięto ekspansywne wierzby, które wyniesiono i pozostawiono do naturalnego rozkładu poza obszarem siedliska. W tym roku nadleśnictwo planuje powtórzyć ten zabieg, aby usunąć odrastające pędy wierzb.

Więcej informacji o „Kompleksowym projekcie ochrony gatunków i siedlisk na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”.